Juridische diensten in het landelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

LANDELIJK VASTGOED

Advisering bij bedrijfsoverdrachten of ruilverkavelingen,
verzorgen van koopcontracten en (erf)pachtovereenkomsten.

NATUURSCHOONWET

Advisering bij de overdracht, vererving of schenking van
(NSW-gerangschikte) landgoederen.

PROJECTONTWIKKELING

In samenwerking met de ontwikkelaar verzorgen van het
fiscale en juridische traject bij nieuwbouwprojecten.

BEDRIJFSMATIG VASTGOED

Advisering en het uitwerken van overeenkomsten bij
aan- of verkoop, huur of verhuur van bedrijfspanden.