Landelijk vastgoed

José heeft de opleiding tot agrarisch recht specialist gevolgd en is ook jarenlang lid
geweest van de Vereniging van Agrarische Specialisten in het Notariaat. Met een
gedegen civielrechtelijke en fiscale kennis is ze bij uitstek uw adviseur als het gaat om
bedrijfsoverdrachten of ruilverkavelingen, maar ze verzorgt ook koopcontracten en (erf)
pachtovereenkomsten. José is betrokken geweest bij de realisering van diverse nieuwe
landgoederen. Daarbij verzorgt ze de publiek-private samenwerkingsovereenkomst, de
koopovereenkomsten en fiscale adviezen voor de begeleiding bij het gehele traject.

NATUURSCHOONWET

PROJECTONTWIKKELING
BEDRIJFSMATIG VASTGOED