Bedrijfsmatig vastgoed

Of het gaat om aan- of verkoop of de huur of verhuur van een bedrijfspand: er zijn altijd
de nodige aspecten die zorgvuldig onderzocht moeten worden. Hoe zit het met het
bestemmingsplan, wat voor beperkingen zijn van toepassing, moet er omzetbelasting in rekening
worden gebracht en hoe zit het met de erfpachtvoorwaarden. José kan dit voor u in kaart brengen,
adviseren over de mogelijkheden en uiteraard in overeenkomsten verder uitwerken.

LANDELIJK VASTGOED
NATUURSCHOONWET
PROJECTONTWIKKELING