Natuurschoonwet

José adviseert niet alleen bij de overdracht van bestaande (NSW-gerangschikte) landgoederen
maar adviseert de landgoedeigenaar ook op het gebied van erf- en schenkbelasting. Want als
je de regels van de Natuurschoonwet kent, is er optimaal fiscaal voordeel te behalen. Ook kan
ze de inbreng van een NSW-landgoed in een zgn. NSW-B.V. begeleiden.

Daarnaast verzorgt José cursussen over de Natuurschoonwet aan o.a notarissen en t.b.v. het Instituut Agrarisch Recht.

LANDELIJK VASTGOED

PROJECTONTWIKKELING
BEDRIJFSMATIG VASTGOED